Επειδή ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation) θα είναι διαφορετικός για κάθε εταιρία, μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί ένας ορισμός που θα ισχύει για όλους. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, ορίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης. Το αποτέλεσμα αφορά σε θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο παρέχει αξία στους πελάτες. Πέρα από αυτό, είναι μια πολιτιστική αλλαγή που απαιτεί από τους οργανισμούς να προκαλούν συνεχώς το status quo και να πειραματίζονται συχνά. Αυτό μερικές φορές σημαίνει την απομάκρυνση από τις μακρόχρονες επιχειρησιακές διαδικασίες πάνω στις οποίες χτίστηκαν εταιρείες και η μετάβαση σε νέες πρακτικές που εξακολουθούν να αναπτύσσονται.

Ορισμός 1
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός κλείνει το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που οι ψηφιακοί πελάτες ήδη προσδοκούν και σε αυτό που που οι αναλογικές επιχειρήσεις προσφέρουν πραγματικά.

Ορισμός 2
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνεπάγεται αλλαγή τρόπου διοίκησης, διαφορετική σκέψη, ενθάρρυνση καινοτομίας και νέων επιχειρηματικών μοντέλων, ενσωμάτωση της ψηφιοποίησης περιουσιακών στοιχείων και αυξημένη χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της εμπειρίας των υπαλλήλων, των πελατών, των προμηθευτών, των συνεργατών και των ενδιαφερόμενων φορέων του οργανισμού.

Ορισμός 3 (wikipedia)
Αν και ασαφής, αγγίζει το πώς οι επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού εκτείνεται πέρα ​​από τις επιχειρήσεις στην κοινωνία ως σύνολο: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι οι αλλαγές που συνδέονται με την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης κοινωνίας».

Γιατί έχει σημασία ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Μια επιχείρηση πρέπει να ξεκινήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της για διάφορους λόγους. Αλλά μακράν, ο πιο πιθανός λόγος είναι αυτός της επιβίωσης σε ένα επιχειρηματικό κόσμο που μετασχηματίζεται ραγδαία λόγω των οικονομικών και πολιτισμικών μεταβολών.

Οι εταιρείες που θέλουν να πετύχουν πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να συγχωνεύσουν την τεχνολογία με τη στρατηγική. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν πάρει σε μεγάλο βαθμό το μήνυμα – και δίνουν την ανάλογη προτεραιότητα. Τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων αναγνωρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως μακροπρόθεσμη επένδυση.

Οι
παγκόσμιες δαπάνες για τεχνολογίες και υπηρεσίες που επιτρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα φτάσουν τα 1,97 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2022, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οδηγό Εξόδων Εξαμηνιαίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού (IDC). Οι δαπάνες για ψηφιακό μετασχηματισμό (digital transformation) θα αυξάνονται σταθερά, επιτυγχάνοντας έναν πενταετή σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 16,7% μεταξύ 2017 και 2022. Μέχρι και σήμερα, το 30% των επιχειρήσεων παγκοσμίως έχουν διαθέσει κεφάλαιο προϋπολογισμού ίσο με τουλάχιστον το 10% των εσόδων τους για να τροφοδοτήσουν τις ψηφιακές τους στρατηγικές.