Εάν δεν είστε ενημερωμένοι για τις τάσεις αυτές, περιορίζετε την επωνυμία σας τόσο στην εμβέλεια όσο και στην επανάληψιμότητα. Μπορεί να μην γνωρίζετε καλά τις νέες τάσεις μάρκετινγκ, αλλά οι πελάτες-στόχοι σας – και οι ανταγωνιστές σας – τις γνωρίζουν.